Сребърен абонамент

299,99 лв

Стъпка 1

След предварително направена уговорка, ще бъдете поканени на място в залата ни, където ще се запознаем лично, и подробно ще обсъдим всичко, което интересува Вас и нас относно стартирането на тренировки.
Ще ви бъде изпратена анкетна бланка, чрез която си набавяме необходимата информация за изграждането на фитнес стратегията. Анкетните бланки на клиентите се съхраняват в архива на ProjectFIT, съгласно с регламента за лични данни и не са достояние на трети лица.

Стъпка 2

Измерване с телесен анализатор „TANITA“
Следва измерване на телесна маса с уред (общо тегло, % мазнини, % мускулна маса, % вода в тялото, скорост на метаболизма и др).

За да е максимално точно измерването, от 6 до 8 часа преди това не трябва да се консумират храна и вода. Практиката ни е показала, че е най-удобно то да се случи рано сутрин, след ставане от сън. Продължителността на измерването трае не повече от 5 минути. След събиране на цялостната информация следва обсъждане и задаване на реална цел и времеви период за достигането й.

 

Стъпка 3

След Стъпка 1 и Стъпка 2 се уговаря най-удобния час за Вас, за провеждане на тренировките в залата.

Честито! Вече сте част от семейството на ProjectFIT- Пълна промяна!

Как протичат тренировките?

– Тренировките се провеждат в спортна зала ProjectFit-Пълна промяна на ул. Петко Тодоров 56, която е пригодена за аеробни и анаеробни тренировки, съобразени изцяло с индивидуална за всеки клиент методика.

– Тренировките могат да бъдат: силови, кардио, HIIT, класически фитнес тренировки и др.

– Тренира се само с един клиент (по изключение двама) в рамките на една тренировка.

– Продължителност на тренировките от 60 до 90 минути (в зависимост от целта и възможностите на клиента).

– Тренировките може да се провеждат от два до пет пъти седмично (по преценка на треньора, спрямо целта, физическите и времеви възможности на клиента).

Какво ни отличава от другите спортни зали и треньори?

Вашият успех е нашa цел и най-добра наша реклама! Именно затова винаги подхождаме с нужното внимание към всеки един от клиентите ни. Не желаем да губим нито вашето, нито нашето време!

Ние ви предлагаме:

За записване и допълнителни въпроси, свържете се с нас!